Endret: 14 apr 2021     Opprettet: 5 mai 2017

Henvendelser til Styret

Henvendelser til Styret

Dersom dere har hastessaker kan dere ringe eller sende en sms til en av oss i styret:

Tone Bredesen:            41 45 70 13 (styreleder)

Bent Helge Branting :   93 08 12 82

Wenche Tronerud:        41 41 04 34

Solvor Skogbeck:          91 64 29 11

 

Vi har hengt opp en egen postkasse (ved hus i) og saker kan legges der, eller dere kan sende mail til :

hagastubben@styrerommet.no

Husk å oppgi hvilket nr. du bor og ditt telefonnummer. En kort beskrivelse av hva saken gjelder kan også være greit.

Informasjon fra styret går via www.vibbo.no