Endret: 2 jul 2019     Opprettet: 13 feb 2017

Avvikling av styretelefon

Vi har valgt å avslutte abbonnenementet til styretelefonen. Ved hastesaker ta kontakt med en av oss i styret på mobil; Tone Bredesen: 41 45 70 13 (styreleder) Anita Schulte: 90 62 78 74 Bent Helge Branting: 93 08 12 82 Wenche Tronerud: 41 41 04 34 Solvor Skogbeck: 91 64 29 11